โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ : 240,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 488,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน อบจ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 2,490,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 1,770,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 555,924.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 25,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 45,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 55,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 18,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 111,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 111,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 550,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 392,900.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 48,438.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 29,470.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 6,043.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 6,043.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 60,430.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 15,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้ว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 366,400.00 บาท
เพิ่มเติม..