โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ก.ย. 61 ถึง 04 ก.ย. 61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อุดฟัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อุดฟัน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลวังหว้า
28 ส.ค. 61 เข้าค่ายคุณธรรม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดเนินหย่อง
ชุดนักเรียน
17 ส.ค. 61 ถึง 20 ส.ค. 61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เคลือบฟัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เคลือบฟัน  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำยลวังหว้า
12 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
นักเรียนร่วมงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ วัดวังหว้า
26 ก.ค. 61 รับทุนการศึกษา
นักเรียนรับทุนการศึกษา ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เวลา 08.30 ณ
ชุดนักเรียน
24 ก.ค. 61 ศึกษาดูงานอ่างเก็บน้ำดอกกราย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ศึกษาดูงานอ่างเก็บน้ำดอกกราย ขึ้นรถที่ อง๕ืการบริหารส่วนตำบลวังหว้า  เวลา 06.30 น
ชุดพละ
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน