โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
คณะผู้บริหาร

นายแสวง ศรีทาพักตร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา