โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง ศรีทาพักตร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน