โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนบ้านวังหิน ปีการศึกษา 2561

อนุบาล 1

อายุ 4 ขวบ  (นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม  2556 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม  2557)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

อายุย่าง 7 ขวบ เกิด พ.ศ. 2554 หรือจบการศึกษาปฐมวัย

หลักฐานการสมัครเข้าเรียน 

1.    สูติบัตร

2.    สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก

3.    สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา

4.    ใบเปลี่ยนชื่อ

5.    สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง(กรณีเด็กไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)

รับสมัครวันที่ 2 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการโรงเรียนบ้านวังหิน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เบอร์โทรโรงเรียน 038-671202

โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 139 ครั้ง