โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนร่วมแห่เทียนพรรษา ณ วัดวังศิลาธรรมาราม (อ่าน 77) 23 ก.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนบ้านวังหิน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 140) 26 เม.ย. 61
ประกาศเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 143) 26 เม.ย. 61