โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
ปฐมวัย

นางสาวกุลชา ลี้ไพโรจน์กุล
ครู คศ.1

นางสาวศรีโสภา ไกรวัลย์
ครู คศ.1

นางสาวสายสุนีย์ รื่นรมย์
ครูพี่เลี้ยง