โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวัลลา เจริญกัลป์
ครู คศ.3

นางสาวสุชาดา สรหงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1