โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรรณวิภา ต้นกันยา
ครูผู้ช่วย

นางสาวลักษิกา ธรรมวินัยสถิต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2