โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปุณิกา ขันทวิชัย
ครู คศ.2

นางสาววรรณภา บรรพชาติ
ครู คศ.1