โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จันทบุรี
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2561,00:10   อ่าน 115 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป. 6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีระพัฒน์ กรวดนอก เด็กหญิงสุภาพร แสงสุวรรณ เด็กหญิงบุญญานุช บุญหอม
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,23:58   อ่าน 169 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตรงานวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2559
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,23:54   อ่าน 91 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปฏิภาณ ผาสุข เด็กชายประวีร์ แข่งขัน เด็กชายอินทัช อินทะจันทร์
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,16:55   อ่าน 215 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (presentation) ป. 4 - ป. 6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงทัสนียา เลียง เด็กหญิงมนัสนันท์ เมตตากิจไพศาล
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,16:50   อ่าน 90 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป. 1 - ป. 3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คล้ายคลึง เด็กหญิงสลิลรัตน์ ประมวล
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,16:47   อ่าน 64 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันขับร้องเพลง ประเภทชาย ป.1-ป. 6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายทรงพล แสงศรี
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,16:43   อ่าน 67 ครั้ง