โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นายแสวง ศรีทาพักตร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,23:32  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายสุนีย์ รื่นรมย์
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,23:25  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณภา บรรพชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,23:24  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรีโสภา ไกรวัลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,23:22  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางปุณิกา ขันทวิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,23:19  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางชลอ อยู่เย็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,23:17  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นายสมบูรณ์ ภู่ระหงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,23:15  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นายเอกพันธ์ พรมศร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,23:14  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางวัลลา เจริญกัลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,23:11  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,23:01  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..