โรงเรียนบ้านวังหิน

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านวังหิน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-404248

8 เคล็ดลับ การเรียน ให้เก่งที่สุดในชั้นเรียน

8 เคล็ดลับ การเรียน ให้เก่งที่สุดในชั้นเรียน

ใครๆก็อยากที่จะ การเรียน พรสวรรค์ ไม่ใช่สิ่งที่เรามีตั้งแต่แรกเกิด แต่เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างตัวเองได้ รู้วิธีปรับปรุงในการเรียนต่าง ๆ วันนี้เราจะมาดู 8 เคล็ดลับการเรียน ที่ดีจะทําอย่างไร?

8 เคล็ดลับ การเรียน ต้องทํายังไง มาดูกันเถอะ!!

 1. ต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
  เคล็ดลับในการเรียน คือเราต้องตั้งเป้าหมายในใจของเรา เราต้องตั้งเป้าหมาย สําหรับสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย เราต้องค้นหาสิ่งที่เรารักสิ่งที่สําคัญสําหรับเรา และ ความฝันของสิ่งที่เราต้องการ เพราะเป้าหมายของเรา คือการช่วยด้วยความช่วยเหลือที่สําคัญที่จะทําให้เราดีขึ้น และประสบความสําเร็จในที่สุด
 2. เรียนรู้วิธีการวางแผนการศึกษาของคุณ
  การวางแผนการศึกษาที่นําเสนอในปฏิทิน หรือปฏิทินเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้เราสามารถบรรลุสิ่งที่เราต้องการได้ในที่สุด เราสามารถเขียนบทความคร่าวๆ เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรทุกวันในสัปดาห์สิ่งที่เราจะทํา และสิ่งที่ต้องทําเป็นครั้งคราวเช่นการทบทวนบทเรียน การอ่านการทํารายงาน หรือการฝึก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นั่นเป็นแผนที่ดีที่จะเรียนรู้
 3. รู้วิธีแบ่งปันเวลาจะทําอย่างไร
  ผู้เรียนที่ดีมักจะจัดการกับเวลา ที่ใช้ได้ง่ายๆ เพียงแค่รู้วิธีแบ่งเวลาอย่างถูกต้องแบ่งเวลาเรียน เวลาเล่น เวลาพักผ่อนให้ได้ เพราะ ในความเป็นจริงคนดีที่โรงเรียนไม่จําเป็นต้องอยู่บ้าน เพื่ออ่านคนเดียว เราเพิ่งรู้ว่าจะทําอย่างไรเช่นคนที่ชอบอ่านหนังสือดูบทเรียนตั้งแต่ 18.00 น. ถึงเที่ยงคืน หรือ อาจเป็นความเครียดที่สายเกินไปหยุดพัก และ บรรเทาความเครียดขณะเล่นเกม ก็ไม่ผิด เพราะแต่ละคนมีลีลาที่แตกต่างกัน
 4. เรียนรู้อย่างหนักในชั้นเรียน
  สิ่งที่ครูสอนในห้องเรียน คือทั้งเนื้อหาของบทเรียน และ เนื้อหาของบทเรียนที่ ไม่ใช่บทเรียน ดังนั้น เราควรฟังอย่างระมัดระวัง และพยายามทําความเข้าใจในห้องเรียน หากเรารู้วิธีปรับปรุง เพราะเราอยู่ในชั้นเรียนสิ่งนี้จะนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของผลการสอบ นอกจากนี้ยังเพิ่มความรู้ และเทคนิคที่ครูสอน
 5. ฝึกการตัดสินใจด้วยตนเอง
  การเข้าใจใครบางคนไม่สําคัญ เท่ากับการเข้าใจคุณ ดังนั้นเราควรจดบันทึก หรือสรุปเนื้อหาที่ เราเรียนรู้ ในภาษาที่เราเข้าใจบางทีอาจเป็นสีปากกาหลายสี หรือ ในรูปแบบของกระดานรูปภาพ เพราะแม้ว่าเราจะกลับมา แต่ก็ยังคงทําให้เราเข้าใจ
 6. ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ
  หลังจากแต่ละ หลักสูตร สิ่งสําคัญ คือต้องทบทวนบทเรียน เป็นประจํา สมองของเราถูกใช้มาก สิ่งนี้ทําให้บางช่วงเวลาการศึกษาไม่ชัดเจน ฉันไม่เข้าใจดังนั้นเมื่อเราเสร็จแล้วเราควรกลับบ้านไปทบทวน หรือ วรรณกรรม หรือ บางคนอาจเลือกที่จะหาความรู้เกี่ยวกับการเรียน Online ซึ่งเป็นเครื่องมือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ที่เราสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้การดูภาพยนตร์ หรือสารคดีอาจเป็นอีกวิธีหนึ่งในการรับความรู้เนื่องจากความรู้อยู่รอบตัวเราเสมอ