โรงเรียนบ้านวังหิน

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านวังหิน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-404248

การศึกษา ภาษาต่างประเทศ ไม่เพียงแต่ได้ภาษา ยังได้ทักษะอื่นๆอีกด้วย

การศึกษา ภาษาต่างประเทศ ไม่เพียงแต่ได้ภาษา ยังได้ทักษะอื่นๆอีกด้วย
การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศมีความสำคัญมากในปัจจุบัน ดังนั้น เรียนภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาเยอรมัน เรียนภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอื่นๆ ที่เป็นที่นิยม เพราะถ้ามีโอกาสได้ใช้ ภาษาต่างประเทศ ก็จะได้สนทนา หรือพูดคุย ภาษาต่างประเทศ ได้คล่องนอกจากจะเพิ่มโอกาสทางการเรียนแล้ว ยังสร้างโอกาสการสมัครงานที่มากขึ้น จากการวิจัยพบว่าประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ อีกมากมาย อีกด้วย

การศึกษา ภาษาต่างประเทศ ได้อะไรบ้าง มาดูกัน

1. เพิ่มการเรียนรู้ วิชาอื่นๆ การเรียนรู้ภาษาใหม่ การเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของสมองของเราผ่านการเรียนรู้ที่จะจดจำ ตีความ และ สื่อสารในภาษาใหม่ๆ ดังนั้นนักเรียนที่เรียนหลายภาษาจึงมีแนวโน้มที่จะเรียนวิชาอื่นได้ดีกว่า นักเรียนที่เรียนภาษาเดียว 2. พัฒนาทักษะการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ผู้ที่เรียนรู้หลายภาษาโดยเฉพาะในวัยเด็ก คุณจะพบว่าคุณต้องเปลี่ยนระบบการพูด ระบบการเขียน และลักษณะทางภาษาที่แตกต่างกันในแต่ละภาษา การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการมีสมองเพื่อเปลี่ยนการทำงานในลักษณะนี้มักจะช่วยให้ทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ดีขึ้น เขายังตระหนักถึงสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวคุณมากขึ้น 3.ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อม การวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อม อายุเฉลี่ยของผู้เรียนภาษาต่างประเทศ หลสยภาษา คือ 75.5 ปี ในขณะที่ผู้ที่เรียนภาษาเดียวมีอายุเฉลี่ย 71.4 ปี 4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความจำ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วยเพิ่มความจำ เพราะเมื่อเรียนภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนต้องท่องจำภาษา และคำศัพท์ใหม่ๆ ก็จะพัฒนาสมองให้มีความจำดีขึ้น เช่น การเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจำเป็นต้องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ และ วิธีการใช้เงื่อนไขเหล่านี้ด้วย 5. เพิ่มความสามารถในการรับรู้ และแยกแยะข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำ และกรองข้อมูลที่ได้รับได้ สามารถคัดกรองข้อมูลใดสำคัญ หรือ ไม่สำคัญ นอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถในการแยกข้อมูลเท็จออกจากข้อมูลจริง 6. เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ การศึกษาพบว่าผู้เรียนภาษาต่างประเทศ มีทักษะในการตัดสินใจที่ดีกว่า ผู้เรียนภาษาเดียว เพราะ ผู้เรียนภาษาต่างประเทศต้องเลือกคำศัพท์ที่ถูกต้องในภาษาต่างๆ ส่งผลให้มีทักษะในการตัดสินใจเพิ่มขึ้นด้วย 7. ใช้ทักษะทางภาษาได้ดีขึ้น การเรียนภาษาต่างประเทศ เราต้องเรียนภาษาหลัก โครงสร้างประโยคและคำเชื่อมในแต่ละภาษา ดังนั้น การเรียนภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส หรือภาษาอื่นๆ จะช่วยให้เราใช้ภาษาของเราได้ดียิ่งขึ้น