โรงเรียนบ้านวังหิน

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านวังหิน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-404248

หน้าที่สำคัญของครู 10 ประการ ที่มีต่อนักเรียน

หน้าที่สำคัญของครู 10 ประการ ที่มีต่อนักเรียน

ครูมีบทบาทสำคัญ การสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะการอยู่ในโรงเรียนจำลองการอยู่ร่วมกันในสังคม สังคมเล็ก ๆ สังคมที่สอนนักเรียนให้มีเหตุผลและกล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำและสิ่งอื่น ๆ ที่ครูสามารถทำได้ง่ายๆ มาดู 10 หน้าที่สำคัญของครู ที่เรานำมาฝากกัน

10 หน้าที่สำคัญของครู ที่มีต่อนักเรียน

  1. ส่งเสริมความคิดเห็นที่แตกต่าง

เมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็น เมื่อเด็กรู้ว่าครูและเพื่อนร่วมชั้นยอมรับความคิดของพวกเขา เด็กจะกล้าแสดงออกและมีความสุขที่ได้รับการยอมรับ ช่วยแก้ปัญหาโดยไม่ต้องอาศัยความคิดเห็นของผู้อื่น

  1. ชี้ให้เห็นว่าทุกคนมีความพิเศษ

ครูมีหน้าที่ชี้ให้เด็กเห็นว่าโครงเรื่องแตกต่างจากเรื่องอื่นๆ เช่น ข. ทุกคนมีความพิเศษ บางคนเรียนเก่ง บางคนกวาดห้องเรียนให้สะอาดหมดจด บางคนมีแรงช่วยครูยกโดยไม่เมื่อยเลย บางคนวาดภาพสวย บางคนร้องเพลงเพราะบางคนเรียนหนัก ทุกคนมีความดีของตัวเอง ครูควรสังเกตสิ่งที่เด็กทำได้ดี ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และเด็กๆ จะได้เห็นความก้าวหน้าของตนจากคำพูดของครู วันนี้จะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร คุณต้องทำให้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ คุณต้องให้เด็กรู้ว่าสิ่งอื่นนอกเหนือจากคนอื่นเป็นที่ยอมรับ

  1. การรับสมัครนักศึกษา

แสดงการยอมรับในสิ่งที่นักเรียนกำลังทำ ใช้คำที่แสดงว่าคุณยอมรับทัศนคติหรือความคิดเห็นของพวกเขา ด้วยวิธีนี้เด็กจึงเห็นความสำคัญของตนเอง มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเด็ก ๆ จะได้รับอนุญาตให้ทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการ

  1. ฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ให้นักเรียนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหา ตัดสินใจ หรือดำเนินการ สังเกตและให้เวลาที่เหมาะสมโดยมีการแทรกแซงน้อยที่สุด เมื่อเด็กประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนและครู พวกเขาจะพัฒนาความรู้สึกพิเศษ ความพอใจ และความชื่นชม

  1. ส่งเสริมการแสดงออกที่สร้างสรรค์

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ครูควรหาสื่อให้เพียงพอให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เช่น ข. เครื่องเขียน แผ่นงาน และสื่อต่างๆ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการทำงานแบบกลุ่มและแบบกลุ่ม บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ที่ช่วยให้เด็กแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น

  1. ตำหนิสาเหตุอย่าปล่อยให้หัวใจของคุณเจ็บปวด

หลีกเลี่ยงการเยาะเย้ยและเยาะเย้ยถากถางเพราะอาจกีดกันนักเรียนจากการแสดงออก และรู้สึกว่าทักษะของพวกเขาไม่เป็นที่รู้จัก ครูควรคิดเสมอว่าควรตัดสินเด็กจากการกระทำของตน ไม่ใช่บุคลิกภาพโดยรวมของเด็ก เพราะเมื่อเด็กถูกฝัง ความรู้สึกนั้นจะคงอยู่ไปชั่วชีวิต และหากเด็กสนใจในสิ่งพิเศษ พวกเขาควรให้การสนับสนุนและไม่ประมาทความสามารถของเด็กหรือเยาะเย้ยความคิดของพวกเขา อย่าตัดสินว่าถูกหรือผิด ช่วยด้วยคำแนะนำหากจำเป็นต้องปรับปรุง และชมเชยเมื่อสิ่งต่าง ๆ เป็นไปด้วยดี

  1. สอนให้มีวินัยและเคารพกฎเกณฑ์

ให้คำแนะนำและวิธีปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมแก่เด็ก และอย่าลงโทษพวกเขาเมื่อพวกเขาทำอะไรผิด แต่จะผิดอย่างไรนั้นเรามาดูกัน และครูควรส่งเสริมให้เด็กทำงานหรือเล่นโดยไม่รบกวนผู้อื่น ท่ามกลางฝูงชน คุณต้องอดทนและสุภาพ และเมื่อครูแสดงตัวเลือกที่ถูกต้อง นักเรียนก็จะเลือกปฏิบัติตามเธอ ควรแสดงการยอมรับและยกย่องความสำเร็จของเขาด้วย

  1. ชมเชยเมื่อเด็กทำดี

ชมเชยเมื่อลูกทำความดี เพราะลูกที่รู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษ จะไม่กล้าชมเมื่อได้ทำหรือทำความดี และจะอับอายและกลัวการนินทาจากผู้อื่น ครูควรแสวงหาคำชมหรือคำชมส่วนตัว เพื่อแสดงว่าความสำเร็จของนักเรียนนั้นยิ่งใหญ่และน่าประทับใจ

  1. สอนลูกศิษย์ให้มีคุณธรรม

นักเรียนที่มีคุณธรรมรู้สึกพิเศษและแตกต่างไปจากคนอื่น แม้ว่าพวกเขาจะทำได้ไม่ดีในด้านอื่น เช่น การเรียน การกีฬา สถานภาพ ครูควรสอนศีลธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจ ไม่อิจฉาริษยา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นต้น รวมทั้งการเลี้ยงลูกให้มีเมตตาต่อสัตว์ด้วย

  1. สอนลูกให้มองโลกในแง่ดี

สอนคิดบวก รู้ด้านดีของผู้อื่น ให้คำชมที่จริงใจ ยิ้มเสมอ หาจุดแข็งของตัวเองเพื่อสร้างความรัก ภูมิใจในตัวตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะไม่รักเธอหรือยอมแพ้ต่อเธอ

เทคนิคง่ายๆ ที่เรานำมาให้อาจารย์ ทุกท่านได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้ว บางท่านอาจทำไม่ครบ หรือบางท่านอาจทราบแต่ไม่เคยทำ ลองวิธีนี้อีกสักหน่อย นี้จะช่วยให้เด็กซนของครูเป็นเด็กง่ายต่อการสอน

อ่านบทความดีๆจาก หน้าหลัก ขอบคุณบทความจาก โรงเรียน